Czy leci z nami pilot? Komercyjne latanie dronem okiem Legal Geeka

Zawartość

Pilot z nami nie leci, co więcej również my pozostaniemy na ziemi, ponieważ w artykule będzie mowa o dronie czyli bezzałogowym statku powietrznym (UAV). Dziś słowo dron już nie kojarzy się nam tylko z tajnymi operacjami wojskowymi. Drony wkraczają na rynek jako urządzenia do zarabiania pieniędzy i dlatego sprawdzę jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać operatorem drona (UAVO), którym chcemy wykonać zdjęcia w celu komercyjnym.

Latanie dronem o masie do 25 kg w celach komercyjnych (innych niż rekreacyjne lub sportowe) w zasięgu wzroku (VLOS) – wymogi:

1. Świadectwo kwalifikacji
Operator bezzałogowego statku powietrznego używanego w ww. sposób musi posiadać świadectwo kwalifikacji, dokument stwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji, który upoważnia do wykonywania określonych czynności lotniczych. Świadectwo kwalifikacji wydawane jest przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

2. Wiek
Operatorem drona może być osoba, która ukończyła 18 lat.

3. Badania lotniczo – lekarskie
Podczas badań sprawdzana jest sprawność psychiczną i fizyczną kandydata na operatora drona

4. Ubezpieczenie OC

Masa: 0-5 kg
nie jest wymagane

Masa: od 5 kg
Ubezpieczenie jest obowiązkowe.

Ponadto operator drona:

a) zapewnia, aby każdy bezzałogowy statek powietrzny będący w jego dyspozycji był używany w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej

b) wykonuje lot z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym

c) wykonuje lot w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia, w przypadku awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym lub bezzałogowym statkiem powietrznym

d) ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz jego poprawność

e) przed lotem dokonuje kontroli stanu technicznego drona oraz stwierdza poprawność działania statku oraz jego urządzeń sterujących, jeżeli występują

f) zapewnia, że statek daje pierwszeństwo drogi innym użytkownikom przestrzeni powietrznej (nie dotyczy to lotów swobodnych)

Teraz pozostaje mi już tylko życzyć Wam tylu samo startów co lądowań i udanych ujęć!