Prawnik FinTech

Mała Instytucja Płatnicza (MIP)

Czym jest Mała Instytucja Płatnicza (MIP)?

Mała Instytucja Płatnicza (w skrócie MIP) to stosunkowo nowy sposób prowadzenia działalności finansowej, wprowadzony do nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych w 2018 roku.

Mała Instytucja Płatnicza działa na podobnej zasadzie jak Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP), ale wymogi regulacyjne w stosunku do MIP są mniej rygorystyczne. Dzięki temu więcej podmiotów z branży FinTech ma szanse na ich spełnienie i uzyskanie licencji.

Zaufali nam m.in.:

Co może, a czego nie może robić Mała Instytucja Płatnicza?

Może:

Nie może:

Masz pytania o ofertę FinTech?

Skontaktuj się z nami.

Z nami nie zginiesz w gąszczu przepisów!

Wiemy, że ogrom wymagań prawnych stawianych polskim FinTechom może przyprawiać o ból głowy. Ilość ustaw, rozporządzeń, dyrektyw regulujących ten sektor nieustannie rośnie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom FinTechów podjęliśmy próbę stworzenia uproszczonego schematu obowiązujących ich przepisów – efekt widoczny jest na obrazku obok.

Nadal ciężko jest Ci przetrawić to regulacyjne spaghetti? Nie martw się: my zjedliśmy na nim zęby!

Jeśli potrzebujesz pomocy w jego rozplątaniu, skontaktuj się z nami!

Mała Instytucja Płatnicza - wymogi

Kapitał zakładowy

MIP nie musi być spółką kapitałową. Nie ma wymogów innych niż te wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych

Osoba zarządzająca

Nie może być karana. Nie ma wymogu posiadania doświadczenia i wykształcenia w zakresie zarządzania instytucją płatniczą.

Dokumenty

Procedura jest uproszczona. MIP musi posiadać m.in.:

  • wykaz usług, które chce świadczyć MIP wraz ze schematem graficznym,
  • program działalności,
  • plan finansowy,
  • procedury zarządzania ryzykiem,
  • procedury AML/CFT,
  • procedury rozpatrywania reklamacji.

Nie ma konieczności składania w KNF oświadczeń dot. właścicieli, zarządu czy powiązań kapitałowych

Chcesz uzyskać status MIP?

Skorzystaj z naszego doświadczenia!

Mała instytucja płatnicza - limity

Limit środków

na rachunku jednego użytkownika nie może być zdeponowane więcej niż 2000 EUR

Limit transakcji

Miesięczny limit wykonanych transakcji nie może przekroczyć 1 500 000 EUR. W przypadku przekroczenia MIP musi w ciągu 30 dni dostosować działalność lub złożyć wniosek o KIP

Poradnik: Jak zostać małą instytucją płatniczą – wymogi prawne w 2021

Małe instytucje płatnicze (MIP) cieszą się co raz większą popularnością – w przeciągu trzech lat powstało ich ponad 120. Mała instytucja płatnicza jest świetną alternatywą dla „dużej” krajowej instytucji płatniczej. Wymaga stosunkowo niewielkich nakładów finansowych oraz organizacyjnych, a jednocześnie stanowi świetny wstęp do rozpoczęcia świadczenia usług płatniczych i przygotowania się do zostania „pełnowymiarową” instytucją płatniczą. O tym jak zostać MIP piszemy poniżej, w krótkim poradniku bazującym na naszym doświadczeniu zdobytym w trakcie kilkudziesięciu postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego, które zakończyły się uzyskaniem wpisu (czyli potocznie mówiąc licencji) małej instytucji płatniczej dla naszych Klientów.

Teoretycznie MIPem może być każde przedsiębiorstwo – nawet prowadzone w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Niemniej, jeśli planujesz rozwój swojego biznesu i jego skalowanie, zdecydowanie odradzamy prowadzenie małej instytucji płatniczej w formie jednoosobowej i rekomendujemy sięgnięcie po spółkę kapitałową. W naszej opinii najlepszą formą prawną dla MIP jest obecnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na chwilę obecną nie ma wymogów kapitałowych, które musi spełnić mała instytucja płatnicza. Tym samym jedynym wymogiem są te przewidziane przez kodeks spółek handlowych – oczywiście o ile zdecydujesz się na spółkę kapitałową. W przypadku spółki z o.o. będzie to 5000zł. Niemniej – pamiętaj, że Twoja instytucja płatnicza musi mieć środki finansowe na sprawne prowadzenie działalności i powinno to znaleźć odzwierciedlenie w programie finansowym (o którym dalej). Dlatego też nawet jeśli w pierwszych latach funkcjonowania Twój FinTech będzie przynosić starty – co przecież jest normalne w przypadku nowych biznesów – to w opisie do planu finansowego powinieneś wyjaśnić z czego ta strata będzie pokryta.

Teoretycznie mała instytucja płatnicza, na dzień składania wniosku, nie musi jeszcze posiadać wydzielonych rachunków bankowych na środki przyjęte od użytkowników. Wymóg ten pojawia się dopiero z chwilą wpisu do rejestru, czyli potocznie mówiąc- uzyskania licencji. Niemniej – praktyka pokazuje, że warto taki rachunek założyć wcześniej. KNF na pewno będzie wymagał przedstawienia umowy tego rachunku zaraz po przyznaniu licencji. Dodatkowo planowana nowelizacja ustawy o usługach płatniczych wprowadzi wymóg składania umowy rachunku razem z wnioskiem.

Jednymi z najważniejszych dokumentów, które musi posiadać mała instytucja płatnicza są program działalności oraz plan finansowy. To w tym dokumencie opisujesz Twoje założenia biznesowe, strategię działania, politykę cenową czy umiejscowienie Twoich produktów na rynku oraz konkurencję. Program działalności to szczególna forma biznesplanu. Co prawda ustawa o usługach płatniczych nie określa szczegółowo jego zawartości, jednakże KNF ma tutaj sprecyzowane oczekiwania i korzysta z przepisów dotyczących zawartości programu działalności, który muszą posiadać krajowe instytucje płatnicze.

W przypadku planu finansowego Ty, Twój dyrektor finansowy lub księgowy będziecie mieli trochę więcej pracy. Oprócz tak oczywistych rzeczy jak prognozy na bazie rachunku zysków i strat czy bilansu potrzebna będzie jeszcze tzw. ocena wskaźnikowa oraz część opisowa, tak aby można było ten plan łatwo zinterpretować. Z naszego doświadczenia wiemy, że plan finansowy to dokument, który najczęściej powstaje najdłużej. Niemniej da się go przygotować sprawnie, a my zawsze chętnie służymy radą w tym zakresie.

Celowo w naszym artykule, wśród procedur i mechanizmów, które muszą funkcjonować w małej instytucji płatniczej specjalne miejsce przeznaczyliśmy na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. AML lub AML/CFT). Naszym zdaniem sprawnie działające mechanizmy AML, odpowiednie procedury i prawidłowe stosowanie skomplikowanych przepisów ustawy AML/CFT jest kluczowe dla małej instytucji płatniczej. Dodatkowo ten obszar podlega kontroli nie tylko ze strony KNF, ale również Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Wdrożenie AML, w taki sposób aby „nie zabić konwersji” często bywa wyzwaniem. Co więcej – projektowana nowelizacja ustawy o usługach płatniczych zakłada, że procedury AML/CFT będą weryfikowane przez KNF przed dokonaniem wpisu instytucji do rejestru.

Obok procedur AML/CFT mała instytucja płatnicza musi posiadać również szereg innych, równie istotnych polityk i procedur, w tym politykę zarządzania ryzykiem, procedury reklamacyjne, a w przypadku przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (np. AWS, Azure, Google Cloud) także dokumentację chmurową, w tym szczegółową analizę ryzyka. Co prawda na dzień dzisiejszy procedur tych nie składa się razem z wnioskiem, jednak w każdej chwili KNF może zażądać ich przedstawienia, a w praktyce część z nich należy dostarczyć do urzędu zaraz po otrzymaniu licencji MIP.

W praktyce jest to pierwszy, obok samego wniosku, dokument, który trafia do Komisji Nadzoru Finansowego i jest przez nią szczegółowo analizowany. To właśnie błędy i nieścisłości w opisie usług są jednym z najczęstszych zastrzeżeń KNF do wniosków MIP. Kilkakrotnie trafiali już do nas Klienci, których KNF wzywał do poprawy tego dokumentu. Co musi zawierać dobry opis usług? Przede wszystkim musi posługiwać się ustawową nomenklaturą, być przejrzysty i jasno informować KNF co tak naprawdę chcesz robić. Opis musi być uzupełniony o czytelne i spójne schematy graficzne.

Oprócz wspomnianego opisu usług i schematów graficznych do KNF składa się jeszcze wniosek o wpis i to w zasadzie wszystko. Większość z pozostałych dokumentów będziesz musiał przedstawić dopiero po wpisie – w odpowiedzi na tzw. pismo sektorowe, o którym mowa dalej. Do wniosku należy oczywiście dołączyć potwierdzenia opłat skarbowych i pełnomocnictwa, a także oświadczenia wymagane przez ustawę o usługach płatniczych, w tym oświadczenie, że znasz wymogi dla MIP (czyli również, że posiadasz stosowne procedury). Oczywiście – jeśli skorzystasz z naszych usług to my to wszystko zrobimy za Ciebie – Ty podpiszesz tylko oświadczenia i pełnomocnictwa.

Z chwilą gdy Komisja Nadzoru Finansowego wpisze Twoją instytucję na listę MIP (aktualna lista dostępna jest tutaj: Rejestr małych instytucji płatniczych) możesz rozpocząć świadczenie usług płatniczych objętych wpisem. Jednocześnie, niemal z samym wpisem, KNF wyśle do Ciebie pismo sektorowe wraz z żądaniem przedstawienia części dokumentów, które jako MIP musisz posiadać. W ramach odpowiedzi na pismo sektorowe musisz również wskazać w jaki sposób realizujesz obowiązki związane z silnym uwierzytelnianiem oraz ochroną interesów użytkowników.

Czas potrzebny na uzyskanie licencji można podzielić na dwa etapy – przygotowanie się do złożenia wniosku oraz procesowanie wniosku przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ramach przygotowania się muszą powstać wszystkie procedury, czasem trzeba też założyć nową spółkę. O ile czas potrzebny na przygotowanie się do postępowania jest dosyć przewidywalny i jeśli bardzo zależy Ci na czasie to zajmie on około 2-4 tygodni (średnio tyle potrzebujemy aby stworzyć odpowiednią dokumentacje dla naszych klientów), o tyle to ile potrwa postępowanie jest trudne do przewidzenia. W ciągu ostatnich kilku lat obsługiwaliśmy kilkadziesiąt postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego. W przypadku MIPów osiągaliśmy rekordowe, kilkunastodniowe wyniki. Były jednak i takie postępowania, kiedy KNF pracował nad wnioskiem znacznie dłużej niż ustawowe 3 miesiące (przy czym wynikało to głównie z zawieszenia terminów postępowań w związku z pandemią). Możemy jednak przyjąć założenie, że 80% wniosków uzyskuje licencję w ciągu 2 do 3 miesięcy od ich złożenia.

Dowiedz się więcej z darmowych materiałów

BROSZURA

Mała Instytucja Płatnicza

Chcesz przeczytać więcej o Małej Instytucji Prawniczej i stawianej przed nią wymaganiach? Pobierz naszą broszurę, w której zamieściliśmy dodatkowe informacje dotyczące między innymi RODO w instytucjach płatniczych i procedur AML/CFT.

RAPORT

Małe Instytucje Płatnicze rok po wdrożeniu

Sprawdź nasze podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania Małych Instytucji Płatniczych! Pobierz za darmo raport zawierający najciekawsze spostrzeżenia dotyczące działania MIPów na rynku dostawców usług płatniczych.

INFOGRAFIKA

MIP vs KIP i MIP vs BUP

Pobierz naszą infografikę i sprawdź, co różni Małą Instytucje Płatniczą od Krajowej Instytucji Płatniczej i Biura Usług Płatniczych!

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z wszystkimi publikacjami oraz otrzymuj zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Legal Geek. 

Klikając przycisk „Zapisz się”, zapisujesz się do naszego Newslettera i akceptujesz Zasady świadczenia bezpłatnej usługi Treści od Legal Geek & Politykę Prywatności

Sprawdź nasze webinary w tematyce MIP:

Warzywniak a usługi płatnicze. Co musisz wiedzieć przed 29 września?

Obowiązki sprawozdawcze Instytucji Płatniczych – jak realizować obowiązki wobec KNF

Mała Instytucja Płatnicza – wszystko co musisz wiedzieć

Jak przygotować FinTech na nadchodzące zmiany w prawie

Mała Instytucja Płatnicza – co musisz wiedzieć?

O MIP na blogu:

Obsługą w zakresie MIP kieruje:

Tomasz_002

Tomasz Klecor

Partner zarządzający w kancelarii Legal Geek

Od ponad dziesięciu lat zajmuje się obsługą prawną sektora finansowego, w tym firm pożyczkowych. Doradza ponad 50 podmiotom nadzorowanym przez KNF. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z instytucjami płatniczymi. Zajmuje się również mentoringiem startupów branży FinTech.
Prywatnie człowiek tysiąca pasji i zainteresowań. Pisarz, żeglarz, dekoruje ogród samochodami wykopanymi ze stodoły. Miłośnik życia.

Skontaktuj się w sprawie oferty FinTech

Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności

Jeśli nie lubisz formularzy, możesz napisać bezpośrednio na nasz adres e-mail

Kontakt telefoniczny:

DORA, AI Act, NIS2, i PSR: Jak nowe regulacje zmienią branże FinTech i IT?

Chcesz wiedzieć, co te zmiany oznaczają dla Ciebie i Twojej firmy? Dołącz do naszego bezpłatnego webinaru.

Tomasz Klecor

Partner zarządzający
w kancelarii Legal Geek