Mała Instytucja Płatnicza – czym się różni od KIP oraz BUP?

Zawartość

Małe Instytucje Płatnicze (MIP) stanowią świetną alternatywę zarówno dla działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej, jak i biura usług płatniczych. Wypełniły lukę pomiędzy tymi dwoma licencjami – tworząc rozwiązanie dla podmiotów, które z jednej strony chcą realizować nie tylko przekazy pieniężne, ale np. świadczyć usługi acquiringu czy prowadzenia rachunków płatniczych, z drugiej strony – nie są w stanie spełnić wyśrubowanych wymogów regulacyjnych, związanych z działalnością „dużych” krajowych instytucji płatniczych.

Dziś – 20 września – mijają 3 miesiące od wejścia w życie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, która „powołała do życia” MIPy. Zapewne w najbliższych dniach lub tygodniach pierwsze tego typu instytucje otrzymają wpisy do rejestru i uprawnienie do rozpoczęcia świadczenia usług płatniczych.

Aby ułatwić naszym Klientom zrozumienie czym dokładnie jest MIP i z jakimi obowiązkami, ale przede wszystkim możliwościami, wiąże się uzyskanie statusu małej instytucji płatniczej – przygotowaliśmy krótkie zestawienie w formie pliku PDF do pobrania.  Z zestawienia tego dowiesz się m.in. jakie są różnice dotyczące dokumentacji MIP i KIP, a także które usługi, które do tej pory zastrzeżone były dla krajowych instytucji płatniczych mogą być realizowane przez małe instytucje.

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi informacjami na naszej podstronie informacyjnej dedykowanej małym instytucjom płatniczym – jej zawartość będzie stale aktualizowana o nowe, przydatne dla prowadzących lub zainteresowanych prowadzeniem MIP.

Strona wraz z infografiką dostępna jest tutaj: https://legalgeek.pl/mala-instytucja-platnicza/