Przenoszenie danych osobowych – nowe prawo z RODO

Zawartość

Cześć!

Tu Dokrates!

Dziś zapraszam Cię do lektury wpisu poświęconego nowemu prawu osoby, której dotyczą zbierane przez Ciebie dane – prawu do przenoszenia danych. Z tą nowością wprowadzoną przez RODO wiąże się także obowiązek po Twojej stronie, dlatego warto już dziś się z nim zapoznać!

Najpierw powiem Ci, kiedy możesz być zobowiązany do przeniesienia zebranych przez Ciebie danych. W myśl RODO może to nastąpić w następujących przypadkach:

Polityka prywatności RODO i cookies

W powyższych przypadkach osoba, której dane dotyczą, może stwierdzić, że chce otrzymać zebrane przez Ciebie dane. I tu pojawia się pierwszy Twój obowiązek: powinieneś bowiem dostarczyć dane osobowe dotyczące tej osoby w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Brzmi dość zawile, jednak w rzeczywistości to proste – chodzi o format możliwy do odczytania przez komputer.

No dobrze, na razie osoba uzyskała tylko od Ciebie swoje dane. Teraz przejdźmy do najistotniejszego elementu Twojego nowego obowiązku, czyli do samego przeniesienia danych.

Na żądanie osoby, której dane dotyczą, musisz przesłać dane bezpośrednio do nowego administratora, wybranego przez tę osobę – jeśli istnieje taka techniczna możliwość.

RODO wprowadza więc rozwiązanie mające na celu ułatwienie zmiany usługodawcy osobie, której dane dotyczą. Często powodem, dla którego osoba dalej korzysta z danej usługi, są już nie tyle korzystne warunki jej świadczenia, ile trudności ze stworzeniem analogicznych warunków od zera w ramach nowej usługi. Przykładem może być korzystanie z portali społecznościowych – umożliwienie przeniesienia całej gamy danych dotyczących danego konta do innego portalu, ułatwia tej osobie podjęcie decyzji o zmianie tego portalu.

Dokumenty RODO

Jak sam widzisz, nie jest to korzystne rozwiązanie dla dotychczasowych administratorów danych. W RODO przygotowano się na możliwość tworzenia przez nich barier i wyraźnie zastrzeżono, że przeniesienie danych powinno nastąpić bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe. Przykładowo oznacza to, że w większości przypadków nie będziesz mógł żądać opłaty za przeniesienie danych.

Przeniesienie danych nie oznacza jednak, że nie możesz już ich dalej przetwarzać. Będzie tak tylko wtedy, gdy stracisz podstawę przetwarzania – a więc gdy, przykładowo, dane nie będą już potrzebne do wykonania umowy, spełnienia ciążącego na Tobie obowiązku prawnego albo gdy osoba cofnęła swoją zgodę na przetwarzanie.

Jest jeszcze jedna kwestia, którą musisz zweryfikować – przeniesienie danych nie może w sposób negatywny wpływać na prawa i wolności innych osób. Za każdym razem powinieneś więc upewnić się, że przeniesienie zebranych przez Ciebie danych nikomu nie zaszkodzi.

To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że mój wpis pomógł Ci w zrozumieniu Twoich nowych obowiązków.

Pozdrawiam Cię serdecznie,

Dokrates

DORA, AI Act, NIS2, i PSR: Jak nowe regulacje zmienią branże FinTech i IT?

Chcesz wiedzieć, co te zmiany oznaczają dla Ciebie i Twojej firmy? Dołącz do naszego bezpłatnego webinaru.

Tomasz Klecor

Partner zarządzający
w kancelarii Legal Geek