Jak przygotować umowę Agile?

Zwinne metodyki realizacji projektów IT są co raz popularniejsze. Sposób w jaki realizowane są projekty agile znacząco odbiega od realiów klasycznej umowy wdrożeniowej. O ile klasyczna umowa