Wzory dokumentów RODO – co musisz mieć?

Zawartość

Cześć!

To ja, Dokrates!

Dziś po raz kolejny przygotowałem wpis związany z RODO. Nie będzie to jednak sucha teoria – tym razem mam dla Ciebie bardzo konkretne rozwiązanie! Nie musisz już dłużej drżeć na myśl o grożących przedsiębiorcom karach ani ustawiać się w wielomiesięcznych kolejkach do kancelarii prawniczych po indywidualną obsługę.

Już teraz możesz pobrać u mnie kompleksowy pakiet wzorów dokumentów, które pozwolą Ci samodzielnie przystosować swoją działalność do wymogów RODO. Doskonale wiem, że dla mniejszego biznesu obsługa prawna jest często poza zasięgiem finansowym. Dlatego właśnie postanowiłem wyjść naprzeciw Twoim potrzebom i stworzyć profesjonalne, zgodne z nowymi przepisami rozwiązanie, na które będziesz mógł sobie pozwolić.

Polityka prywatności RODO i cookies

Dlaczego warto zdecydować się na oferowany przeze mnie pakiet?

Wszystkie umieszczone w Pakiecie RODO wzory dokumentów przygotowałem w taki sposób, żebyś mógł je bez problemu wypełnić samodzielnie. Znajdziesz tu wszystko, czego wymaga od Ciebie RODO, w maksymalnie uproszczonej wersji – treść dokumentów to niezbędne minimum, które musisz wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie zgodnie z rozporządzeniem, i nie ma tu niepotrzebnej, niewymaganej przez RODO dokumentacji. Mając na uwadze prostotę konstrukcji i przyjazność dla użytkownika postarałem się, by wypełnienie dokumentów było dla Ciebie proste, dodając do nich także przykładowe treści i komentarze objaśniające. W końcu ochrona danych to Twoje ciągłe, świadome działanie, a nie sterty dokumentów.

 

Dla kogo stworzyłem Pakiet Dokumentów RODO?

Wzory dokumentów RODO znajdujące się w pakiecie będą odpowiednie dla biznesów działających na mniejszą skalę. Większe przedsiębiorstwa wymagają bowiem bardziej rozbudowanej dokumentacji. Pakiet będzie zatem dla Ciebie odpowiedni, jeśli:

– jesteś mikroprzedsiębiorcą,

– Twoja działalność nie wymaga uzyskiwania koncesji, licencji ani innych zezwoleń,

– nie dotyczy Cię obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych,

– nie wykonujesz czynności przetwarzania wymagających oceny skutków przetwarzania,

– nie przetwarzasz danych w imieniu innych administratorów (nie występujesz jako procesor).

 

Co zawiera Pakiet Dokumentów RODO?

W pakiecie przygotowałem dla Ciebie:

   1. Instrukcję wdrożenia RODO – dowiesz się z niej, co powinieneś zrobić, by spełnić wymogi rozporządzenia nie tylko w teorii, lecz także w praktyce;
   2. Polityki ochrony danych – opatrzony przeze mnie komentarzami i przykładowymi treściami wzór, który po wypełnieniu stanie się zbiorem zasad stosowania RODO w praktyce dla Ciebie i Twoich pracowników;
   3. Analizę ryzyka – kluczowy dokument, który pozwoli Ci ocenić ryzyko związane z przetwarzaniem danych w Twojej firmie oraz stwierdzić, czy stosowane dotychczas rozwiązania są właściwe;
   4. Wytyczne do ogólnej klauzuli informacyjnej – o obowiązku informacyjnym pisałem na blogu już jakiś czas temu, jednak razem z resztą wzorów w Pakiecie Dokumentów RODO otrzymasz przykładową treść ogólnej klauzuli informacyjnej z wytycznymi, dzięki którym będziesz mógł wywiązać się z obowiązku informacyjnego w łatwiejszy sposób;
   5. Rejestr czynności przetwarzania – jest to bardzo ważny w kontekście RODO dokument, którego wzór uzupełniłem o instrukcję wypełniania i przykłady, które przydatne będą zwłaszcza, jeśli prowadzisz sklep internetowy;
   6. Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych – powinieneś zawrzeć ją ze wszystkimi podmiotami, które w Twoim imieniu przetwarzają dane osobowe, których jesteś administratorem. Do niej także dołączyłem specjalną instrukcję;
   7. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – powinieneś nadać je pracownikom, którzy mają dostęp do danych. Wzór ten jest jednak bardzo intuicyjny i łatwy do wypełnienia, przez co zrezygnowałem z tworzenia oddzielnych objaśnień;
   8. Oświadczenie osoby upoważnionej – powinny zostać złożone przez każdego pracownika, którego zdecydujesz się upoważnić do przetwarzania danych. Stanowią potwierdzenie, że zostali oni zapoznani ze stosowanymi w Twojej firmie zasadami ochrony danych osobowych. W tym przypadku do wypełnienia wzoru również nie będziesz potrzebować dodatkowej instrukcji;

   Pakiet dokumentów RODO

   1. Rejestr upoważnień – powinieneś wpisywać do niego wszystkie nadane upoważnienia, a także umieszczać stosowną adnotację w przypadku cofnięcia któregoś z nich. Co prawda RODO nie wymaga sporządzania tego rejestru, ale będzie on bardzo pomocny w procesie zarządzania udzielonymi upoważnieniami. Dołączyłem do niego stosowną instrukcję, która pomoże Ci prawidłowo wypełnić wzór;
   2. Rejestr powierzeń – podobnie jak przy rejestrze upoważnień, tutaj należy wpisywać zawierane umowy powierzenia. Nie jest to dokument konieczny, ale pomoże Ci zarządzać zawartymi umowami. Także w tym wypadku w jego wypełnieniu pomoże Ci dołączona instrukcja;
   3. Rejestr naruszeń – tutaj umieszcza się informacje o wszelkich stwierdzonych naruszeniach w zakresie ochrony danych osobowych – wypełnienie go ułatwi Ci dołączona instrukcja;
   4. Klauzulę informacyjną do umów z pracownikami – Twoi pracownicy również powinni zostać poinformowani o zasadach przetwarzania danych osobowych. Tutaj przydatna może być opracowana przeze mnie propozycja klauzuli informacyjnej – jest dostosowana zarówno do pracowników, jak i kontraktorów;
   5. Klauzulę informacyjną do umów z kontraktorami – znajduje się w tym samym pliku, co klauzula informacyjna do umów z pracownikami. Pewne informacje musisz podać także swoim kontraktorom (osobom, które współpracują z Tobą w oparciu o zlecenie lub umowę o dzieło) – pomoże Ci w tym stworzona przez mnie propozycja klauzuli;

   

   

  No to jak, zdecydujesz się skorzystać z mojego Pakietu Dokumentów RODO?

   

  Pozdrawiam Cię serdecznie,

  Twój Dokrates