Zasady przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Drogi Kandydacie!

Dbamy o Twoją prywatność, dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o stosowanych przez nas w procesie rekrutacji zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Legal Geek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Obrońców Westerplatte 2-4/1
81-706 Sopot
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000615169, posiadająca NIP: 5862305970 i REGON: 364307021, o kapitale zakładowym wynoszącym 10.000,00 zł.


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zainteresowały Cię nasze oferty pracy i zamierzasz przekazać nam swoją aplikację, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.

Cel przetwarzania:

 • prowadzenie rzetelnego procesu rekrutacji,
 • umożliwienie rozpatrzenia Twojego zgłoszenia,
 • jeśli wyrazisz na to zgodę – wzięcie pod uwagę Twojego zgłoszenia również w kolejnych przeprowadzanych przez nas rekrutacjach.

Podstawa przetwarzania danych:

W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:

 • działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do zawarcia z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, w szczególności w przypadku rekrutowania na stanowiska objęte dotacjami i refundacjami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • Twoja zgoda na uwzględnienie Twojej kandydatury w przyszłych rekrutacjach – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

Jeżeli chcesz, aby Twoje zgłoszenie było rozpatrywane przez nas także w kolejnych rekrutacjach, wyraźnie poinformuj nas o tym, np. przez odpowiednią informację przekazaną wraz z dokumentami aplikacyjnymi. Taka zgoda może przybrać formę np. takiej klauzuli zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym również podczas kolejnych rekrutacji na podobne stanowiska, przeprowadzanych przez: LEGAL GEEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podanie danych:
 • w przypadku danych niezbędnych do zidentyfikowania Ciebie oraz Twoich kwalifikacji, podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia,
 • w przypadku pozostałych danych, ich podanie jest dobrowolne i nie jest konieczne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia. Możesz jednak zdecydować o podaniu nam dodatkowych danych, jeśli uznasz to za uzasadnione.
Skutek niepodania danych:
 • w przypadku danych niezbędnych do zidentyfikowania Ciebie oraz Twoich kwalifikacji – brak możliwości rozpatrzenia Twojego zgłoszenia
Możliwość cofnięcia zgody:
 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


 

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • zakończy się rekrutacja, w ramach której wysłałeś swoje zgłoszenie lub
 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z rekrutacją lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą przetwarzania lub
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

 

A także prawo:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.


USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z procesem rekrutacji, korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w tym dokumencie):

 • Dostawca skrzynki poczty elektronicznej *
 • Dostawca pakietu biurowego *
 • Podmiot świadczący dla nas usługi hostingowe
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

w przypadku nawiązania współpracy lub podjęcia dalszych działań z naszej strony w celu nawiązania współpracy, możliwymi odbiorcami Twoich danych będą ponadto:

 • Podmiot zapewniający szkolenia BHP
 • Podmiot medyczny, zapewniający wstępne badania lekarskie
 • Biuro księgowe

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:

* zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszymi zasadami przetwarzania Twoich danych?

Napisz na adres e-mail:
kariera@legalgeek.pl

DARMOWE MATERIAŁY

Mała Instytucja Płatnicza
w 2024 roku

Sprawdź, czy Twoja instytucja posiada wszystkie wymagane dokumenty i składaj sprawozdania na czas, korzystając z naszej szczegółowej listy kontrolnej. Zapewnij swojej instytucji płatniczej zgodność i bezpieczeństwo już dziś!

Mała Instytucja Płatnicza - Przewodnik 2024-12