Kto pokrywa koszty wysyłki reklamowanego towaru?

Czy w razie reklamowania produktu konsument odsyła uszkodzony towar do przedsiębiorcy na własny koszt, czy też przedsiębiorca ma obowiązek na własny koszt go odebrać?” –  dzisiaj Legal Geek zajmie się pytaniem