Kiedy sprzedawca może ograniczyć odpowiedzialność wobec kupującego?

Zawartość

Zakupy w sklepie internetowym mogą robić nie tylko konsumenci, ale również przedsiębiorcy. Co do zasady odpowiedzialności wobec konsumenta nie da się wyłączyć lub ograniczyć, natomiast w przypadku przedsiębiorców taka możliwość istnieje. 

Z naszego artykułu dowiesz się m.in.:

  • w jakich przypadkach można zmodyfikować odpowiedzialność względem konsumenta,
  • w jaki sposób skutecznie ograniczyć swoją odpowiedzialność,
  • kiedy ograniczenie odpowiedzialności nie zadziała,
  • jak zmiany w prawie, zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wpłyną na możliwość ograniczenia rękojmi.

Odpowiedzialność w oparciu o rękojmię – kiedy można ją zmodyfikować

Tytułem wstępu – rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady sprzedanej rzeczy. W pewnych przypadkach tę odpowiedzialność można ograniczyć, rozszerzyć, a nawet wyłączyć. Wszystko zależy od tego kto jest drugą stroną umowy, a także w pewnych przypadkach – co jest przedmiotem sprzedaży.

W przypadku zakupów dokonywanych przez przedsiębiorcę sprawa jest dosyć prosta – możesz ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§1.Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Pakiet e-sprzedawcy

Jednak dalsza część tego przepisu jasno wskazuje, że w przypadku gdy kupującym jest konsument takie zmniejszenie odpowiedzialności sprzedawcy jest możliwe wyłącznie w określonych przez przepisy przypadkach:

Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Przypadkiem, w którym ograniczenie rękojmi również w stosunku do konsumenta jest możliwe, jest sprzedaż używanej rzeczy, gdzie odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, jednak nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu (standardowo są to 2 lata).

Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi – bez względu na to czy mamy do czynienia z relacją B2C czy B2B jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.

Decyzja odnośnie ograniczenia odpowiedzialności wobec przedsiębiorcy zależy wyłącznie od sprzedawcy i jego polityki w tym zakresie. Ograniczenie odpowiedzialności może być korzystne dla sprzedawcy, ale może być również negatywnie odbierane przez klientów.

To sprzedawca decyduje o pozycji prawnej przedsiębiorcy w swoim sklepie. Pamiętaj, że wyłączenie czy ograniczenie odpowiedzialności nie zamyka Ci jednak drogi do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Twojego klienta będącego przedsiębiorcą. Postanowienia wyłączające odpowiedzialność mogą być dla Ciebie zabezpieczeniem na sytuacje, w których jesteś przekonany o tym, że wada powstała z winy kupującego. Zyskujesz wtedy czas i unikasz przepychanek z klientem.

Jak ograniczyć odpowiedzialność względem kupującego?

Najprościej i najskuteczniej zrobić to za pośrednictwem Regulaminu sklepu internetowego. Regulamin określa warunki umowy sprzedaży zawieranej przez Ciebie z klientem. Zadbaj o to, aby był dostosowany do Twoich potrzeb, jednocześnie nie naruszając praw kupujących, a zwłaszcza będących konsumentami – ponieważ nie trudno tutaj o niedozwoloną klauzulę.

Co się stanie jak nie wprowadzę zmian w regulaminie?

Gdy rękojmia, a także Twoja odpowiedzialność w innym zakresie, nie zostanie w żaden sposób ograniczona zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy. Przedsiębiorca będzie mógł dochodzić swoich roszczeń w zakresie jaki określa Kodeks cywilny.

Zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Już 1 stycznia 2021 r. sytuacja przedsiębiorcy prowadzącego swoją firmę w ramach jednoosobowej działalności diametralnie się zmieni – więcej przeczytasz tutaj. Jednak to co jest najistotniejsze w odniesieniu do tego wpisu – modyfikacja rękojmi będzie nadal możliwa.

Kreatorze Legal Geek w kilka minut można stworzyć gotowy regulamin sklepu, w którym możliwe jest zamieszczenie odpowiedniej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności. Wystarczy zaznaczyć właściwą opcję. Nad aktualnością szablonu dokumentu stale czuwa zespół doświadczonych prawników. Użytkownicy są też informowani za każdym razem, gdy wejdą w życie przepisy wymagające aktualizacji regulaminu.

DORA, AI Act, NIS2, i PSR: Jak nowe regulacje zmienią branże FinTech i IT?

Chcesz wiedzieć, co te zmiany oznaczają dla Ciebie i Twojej firmy? Dołącz do naszego bezpłatnego webinaru.

Tomasz Klecor

Partner zarządzający
w kancelarii Legal Geek