Kiedy sprzedawca musi stosować kodeks dobrych praktyk?

Zawartość

Kodeks dobrych praktyk może być skutecznym narzędziem w budowaniu marki sprzedawcy. Czy jednak wszyscy prowadzący e-sklepy są zobowiązani do jego stosowania? Poniżej wyjaśniamy tę kwestię.

Obowiązek informowania o kodeksie dobrych praktyk

Stosowanie kodeksu dobrych praktyk przez sprzedawcę jest dobrowolne. Oznacza to, że jeżeli zaakceptował i przystąpił do konkretnego kodeksu, wówczas jest zobowiązany do jego stosowania. Należy jeszcze raz podkreślić, że nie jest to obowiązkowe.

Przystąpienie do stosowania kodeksu rodzi obowiązki informacyjne dla sprzedawcy. Należy tu przytoczyć art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:

„Art. 12. 1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
[…]
15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;”

Pakiet e-sprzedawcy

Unikanie nieuczciwej praktyki

Jeżeli sprzedający nie przystąpił do kodeksu, nie jest związany jego postanowieniami oraz nie powinien się do niego odnosić, także w regulaminie sklepu. Nie można też żądać od niego zamieszczenia takiego odesłania.

Co więcej, podawanie przez sprzedającego informacji, że zobowiązał się on do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, jeżeli jest to niezgodne z prawdą, stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. Wynika to z ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Kreatorze Legal Geek w kilka minut można stworzyć gotowy regulamin sklepu, wolny od klauzul niedozwolonych. Nad aktualnością szablonu dokumentu stale czuwa zespół doświadczonych prawników. Użytkownicy są też informowani za każdym razem, gdy wejdą w życie przepisy wymagające aktualizacji regulaminu.

DORA, AI Act, NIS2, i PSR: Jak nowe regulacje zmienią branże FinTech i IT?

Chcesz wiedzieć, co te zmiany oznaczają dla Ciebie i Twojej firmy? Dołącz do naszego bezpłatnego webinaru.

Tomasz Klecor

Partner zarządzający
w kancelarii Legal Geek