Sprawdź czy nie jesteś spamerem

Zawartość

Spam, którego nazwa pochodzi od nazwy amerykańskiej konserwy z mielonką, nie kojarzy się zbyt pozytywnie, a jak dodamy do tego konsekwencje prawne wysyłania spamu okazuje się, że nie warto być spamerem.  

UWAGA! od 25 grudnia zakaz wysyłania niezamówionej informacji handlowej nie tylko do osób fizycznych! Więcej przeczytasz tutaj.

Co to jest spam?

Potocznie mówimy o spamie, ale w ustawie tego pojęcia nie znajdziecie, w języku prawnym występuje on jako niezamówiona informacja handlowa, którą ustawodawca zdefiniował.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w art. 10 ust. 1), zakazuje przesyłania:

1)      (CZEGO?) niezamówionej informacji handlowej, która skierowana jest do ->

2)      (DO KOGO?) oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków ->

3)      (JAK?) komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej.

Okazuje się, że nie każda niepożądana przez odbiorcę wiadomość jest spamem, ustawa zakazuje przesyłania informacji, która spełnia łącznie wymienione wyżej warunki.

Spróbuję teraz rozszyfrować co kryje się za tą ustawową definicją.

@ 1 Niezamówiona informacja handlowa to jak wynika z nazwy taka informacja, której dana osoba nie zamówiła, a więc dostaje ją całkowicie niezależnie od siebie, nie wyraziła na nią zgody, przykładowo nie dodała swojego adresu e-mail do newslettera czy zawierając umowę przez internet nie zaznaczyła check boxu ze zgodą na otrzymywanie informacji. Oczywiście przesłanie do Was zapytanie ofertowego również jest zgodą na przesłanie informacji handlowej i odpowiedź w nawiązaniu do tego maila spamem nie będzie.

Informacja handlowa – zgodnie z ustawą informacja handlowa to każda informacja, które jest bezpośrednio lub pośrednio przeznaczona do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby, która wykonuje zawód uregulowany w odrębnych ustawach.

[Przykład] Pośrednio – czyli sprytne „przemycenie” informacji o ofercie przedsiębiorstwa na czapce Mikołaja umieszczonego na życzeniach świątecznych przez Was wysyłanych nie sprawi, że taka informacja nie będzie informacją handlową, teoretycznie bezpośrednim przekazem wynikającym z wiadomości są życzenia świąteczne, ale pośrednio promujecie ofertę swojego przedsiębiorstwa.

Co nie jest informacją handlową?

Z pojęcia informacji handlowej zostały wyłączone informacje:

a) które umożliwiają porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz

b) o towarach i usługach, które nie służą osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, a w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

@ a [Przykład] Jeśli chodzi o pierwsze wyłączenie to chodzi głównie o adres poczty elektronicznej, spotkałam się również z opiniami, że także adres strony internetowej mieści się w tej kategorii informacji z czym według mnie można się zgodzić ale w przypadkach, w których strona umożliwia indywidualne porozumiewanie się na odległość np. za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.

Przykład adresu strony jest także podany w dyrektywie unijnej nazywanej dyrektywą o handlu elektronicznym.

@ b [Przykład] Przychodzi mi do głowy informacja wysyłana np. przez biuro porad obywatelskich, w której biuro informuje o bezpłatnych poradach prawnych. Spamem nie będzie także informacja o prowadzonej akcji społecznej.

@ 2 Oznaczona osoba fizyczna

[Przykład] Najczęściej osoba zostaje oznaczona za pomocą adresu poczty elektronicznej i kiedy na mailu danej osoby ląduje spam nie ma wątpliwości, że osoba ta została oznaczona, ale już w sytuacji kiedy na stronie internetowej, na której nie mamy swojego konta, atakują nas liczne reklamy, na które również nierzadko nie mamy ochoty wówczas nie jesteśmy oznaczonymi osobami i ustawa nas nie chroni.

Poza tym zwróćcie uwagę, że zakaz dotyczy osób fizycznych, a co ciekawe nie ogranicza się tylko do konsumentów.

@ Środki komunikacji elektronicznej

No i dochodzimy do ostatniej kwestii, która składa się na omawiany zakaz – środków komunikacji elektronicznej. Ustawodawca zaznacza, że w szczególności chodzi tutaj o pocztę elektroniczną natomiast środki komunikacji elektronicznej określa jako rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, które umożliwiają indywidualne porozumiewanie się na odległość z wykorzystaniem transmisji danych między systemami teleinformatycznymi. Na tym pozostawię definiowanie środków komunikacji elektronicznej ponieważ w tej kwestii to Wy jesteście ekspertami.

DORA, AI Act, NIS2, i PSR: Jak nowe regulacje zmienią branże FinTech i IT?

Chcesz wiedzieć, co te zmiany oznaczają dla Ciebie i Twojej firmy? Dołącz do naszego bezpłatnego webinaru.

Tomasz Klecor

Partner zarządzający
w kancelarii Legal Geek