Podpisanie strony internetowej przez twórcę

Zawartość

Dzisiaj przyjrzę się kwestiom związanym z podpisywaniem przez twórców stron internetowych, kilkakrotnie byłam pytana o to jak tak naprawdę wygląda to zagadnienie od strony prawnej.

Zacznijmy od tego, że twórca ma prawo podpisać zaprojektowaną przez siebie stronę internetową.

Wyróżnia się dwa rodzaje praw autorskich:

1) osobiste

oraz

2 )majątkowe

Prawo twórcy do oznaczenia wykonanego przez siebie utworu stanowi autorskie prawo osobiste tj. takie prawo, które nie podlega zrzeczeniu się czy też zbyciu, a dodatkowo jest nieograniczone w czasie. Powyższe wynika z art. 16 pkt 2 o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie, z którym twórca ma prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo. Jak widzicie prawo to wynika z ustawy, a więc nie jest ono zależne od woli zleceniodawcy, to Wy decydujecie czy chcecie się podpisać pod dziełem czy też nie.

Prawa do podpisania utworu, jak już wspomniałam, twórca nie może zbyć, ale wiem, że w niektórych przypadkach zleceniodawcy są nieugięci i nie chcą się zgodzić na umieszczenie Waszego podpisu na stronie i wtedy proponuję dwa rozwiązania, możecie:

1) zobowiązać się do niewykonywania względem konkretnego podmiotu przysługującego Wam prawa do oznaczenia utworu lub;

2) zezwolić zamawiającemu na wykonywanie prawa do oznaczenia utworu w Waszym imieniu.

A to na jakich zasadach odstąpicie od podpisania strony zależy już tylko od Was.

Powodzenia w negocjacjach!

DORA, AI Act, NIS2, i PSR: Jak nowe regulacje zmienią branże FinTech i IT?

Chcesz wiedzieć, co te zmiany oznaczają dla Ciebie i Twojej firmy? Dołącz do naszego bezpłatnego webinaru.

Tomasz Klecor

Partner zarządzający
w kancelarii Legal Geek