Prawnicze mity – e-mail, który jest formą pisemną

Zastanawiacie się czy e-mail to forma pisemna? Przekonanie, że ustalenia dokonane drogą e-mail są ustaleniami pisemnymi jest dosyć powszechne, ale czy słuszne? „Zmiany dla swej ważności wymagają formy pisemnej (np.