Prawnicze mity – e-mail, który jest formą pisemną

Zawartość

Zastanawiacie się czy e-mail to forma pisemna? Przekonanie, że ustalenia dokonane drogą e-mail są ustaleniami pisemnymi jest dosyć powszechne, ale czy słuszne?

„Zmiany dla swej ważności wymagają formy pisemnej (np. przez e-mail).”

Legal Geek ostatnio dosyć często spotyka się z taką klauzulą w opiniowanych przez siebie umowach. Niestety – najczęściej jest ona wadliwa. W naszych realiach wiadomość e-mail czy dokument elektroniczny bardzo rzadko mogą być uznane za formę pisemną. Tak naprawdę przypadki, kiedy e-mail może zostać uznany za pismo są sporadyczne.

Dlaczego e-mail nie jest formą pisemną?

Aby stwierdzić, że dokument ma formę pisemną powinien być on własnoręcznie podpisany. Własnoręcznie nie oznacza np. podpisu „klawiaturowego”, tylko podpis odręczny. Pod wiadomością e-mail ciężko podpisać się odręcznie. Uprzedzamy, że skan podpisu wklejony do wiadomości nie załatwia sprawy. Istnieje jednak sposób aby dokument elektroniczny został uznany za formę pisemną…

Kiedy e-mail będzie formą pisemną?

Jeśli dokument elektroniczny zostanie opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (tzw. bezpieczny podpis elektroniczny), to wtedy taki dokument ma formę równoważną z formą pisemną. Czyli można przyjąć, że wymóg formy pisemnej został dochowany. Czy znacie jednak kogoś kto takim podpisem dysponuje? Nie jest to rozwiązanie powszechne, a w wypadku umowy powinny nim dysponować obie jej strony. Dlatego też w codziennym obrocie nie jest to rozwiązanie szczególnie popularne.

Czy „zwykły” e-mail jest gorszy od pisma? Czy umowa zawarta przez e-mail będzie ważna?

Większość umów – czy to między przedsiębiorcami, czy również z konsumentami – może zostać zawarta w dowolnej formie. Także w formie elektronicznej, w tym poprzez wiadomość e-mail. Takie umowy elektroniczne zawiera się każdego dnia. Czy to dokonując zakupów w sklepie internetowym, czy zakładając konto w serwisie społecznościowym, czy też skrzynkę poczty elektronicznej. W ten sposób mogą być zawierane nawet bardzo specyficzne umowy. Dlatego też jeśli w danej sytuacji prawo nie przewiduje wymogu zawarcia umowy w formie pisemnej (np. umowa pożyczki na kwotę wyższą niż 500zł) – umowa taka może być zawarta w formie elektronicznej. Jeśli jednak prawo zastrzega dla umowy formę pisemną – to taka umowa będzie nieważna, chyba że przepisy wymagają formy pisemnej wyłącznie dla celów dowodowych.

E-mail nie jest więc gorszy od pisma i np. umowy o dzieło (ale bez przenoszenia praw autorskich) czy zlecenie mogą być zawierane w ten sposób. Wiadomość elektroniczna będzie przy tym stanowić dowód zawarcia takiej umowy.

Podsumowanie

Bardzo niewielu przedsiębiorców, a tym bardziej konsumentów, dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym i zazwyczaj pisząc „e-mail” mamy na myśli zwyczajną wiadomość, bez załączników, które byłyby podpisane takim podpisem elektronicznym. Dlatego też wiadomość e-mail najczęściej nie będzie formą pisemną. Jeśli więc jakaś czynność dla swej ważności wymaga formy pisemnej (np. wypowiedzenie umowy) to wysłanie zwykłego maila czy faksu nie wystarczy.

DORA, AI Act, NIS2, i PSR: Jak nowe regulacje zmienią branże FinTech i IT?

Chcesz wiedzieć, co te zmiany oznaczają dla Ciebie i Twojej firmy? Dołącz do naszego bezpłatnego webinaru.

Tomasz Klecor

Partner zarządzający
w kancelarii Legal Geek