BDO w sklepie internetowym – sprawdź, czy musisz się zarejestrować

Zawartość

Cześć!

W ostatnich dniach zrobiło się głośno o BDO, czyli o bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Przepisy dotyczące tej bazy wymagają od określonych typów podmiotów wpisu do tego rejestru. Co więcej, wpisu tego należy dokonać najpóźniej pod koniec tego  roku kalendarzowego. Czasu jest więc niewiele, dlatego dziś przygotowaliśmy dla Ciebie krótką informację, która pomoże Ci zweryfikować, czy powinieneś dokonać wpisu.

Regulamin sklepu internetowego

W jakich sytuacjach powinieneś dokonać wpisu do rejestru BDO?

Zwłaszcza wówczas, gdy:

– jako pierwszy wprowadzasz produkty w opakowaniu do obrotu w Polsce;

– sprzedajesz produkty w opakowaniach i dostarczasz je poza obszar Polski;

– sprowadzasz do Polski produkty w opakowaniach i wprowadzasz je do obrotu.

Co to oznacza? Nawet jeśli sprzedajesz produkty, które wyprodukował ktoś inny, ale dodatkowo je opakowujesz, musisz dokonać wpisu w rejestrze BDO. Chodzi tu także o samo wysłanie produktu do klienta w paczce – dlatego właśnie większość przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe będzie musiała dopełnić obowiązków związanych z wpisem. Również sprowadzanie produktów z zagranicy, które na ogół wymaga chociażby opakowania w postaci kartonu (nie mówiąc już o opakowaniu samego produktu, np. folią zabezpieczającą), będzie wiązało się z obowiązkiem wpisu.

Jeśli chodzi o same opakowania, to wpisowi do rejestru będzie podlegać także przedsiębiorca, który w ramach swojej działalności:

– przywozi do Polski lub wywozi z niej opakowania;

– wywozi z Polski odpady będące opakowaniami lub opakowaniami wycofanymi z użycia.

Kiedy nie musisz uzyskiwać wpisu do rejestru BDO?

Jeśli nie załapujesz się na żaden z powyższych warunków, istnieje szansa, że nie będziesz podlegał obowiązkowi wpisu. Kiedy będzie taka możliwość? Przede wszystkim wówczas, gdy nie podlegasz wpisowi do ewidencji odpadów. Będzie tak zwłaszcza w następujących przypadkach:

– wytwarzasz tylko odpady komunalne, czyli odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych – pod warunkiem, że nie zawierają odpadów niebezpiecznych;

– wytwarzasz rodzaje odpadów i ich ilości określone w rozporządzeniu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Przykładowo, rozporządzenie dopuszcza wytwarzanie do 5 ton tworzyw sztucznych lub szkła – bez wpisu do rejestru.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Klimatu, „odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe)”.

Jak z tego wynika, odpady pochodzące z działalności sklepu internetowego w większości przypadków nie będą odpadami komunalnymi – ich ilość jest zwykle znacznie większa niż ma to miejsce w zwykłym gospodarstwie domowym.

Ponadto, „podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych”.

Minister nie wymienił w swoich objaśnieniach działalności handlowej, co również wskazuje na to, że odpady powstające w ramach działalności sklepu internetowego nie będą odpadami komunalnymi, co z kolei oznacza, że sprzedawca będzie musiał dokonać wpisu do rejestru BDO.

Jak wynika z powyższego, najprawdopodobniej będziesz musiał wpisać się do rejestru – jeśli tak będzie, pamiętaj, żeby zdążyć przed końcem roku!

Twój Dokrates

DORA, AI Act, NIS2, i PSR: Jak nowe regulacje zmienią branże FinTech i IT?

Chcesz wiedzieć, co te zmiany oznaczają dla Ciebie i Twojej firmy? Dołącz do naszego bezpłatnego webinaru.

Tomasz Klecor

Partner zarządzający
w kancelarii Legal Geek