Jak napisać regulamin sklepu internetowego – cz.2

Zawartość

Cześć, tu Dokrates!

Zgodnie z zapowiedzią, przychodzę dziś z drugą częścią wpisu na temat pisania regulaminu sklepu internetowego. Opowiedziałem Ci już o części jego niezbędnych elementów wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tym razem skupimy się na ustawie o prawach konsumenta.

Ustawa ta nakłada na Ciebie obowiązek informacyjny – wylicza informacje, które powinieneś podać konsumentowi przed zawarciem umowy na odległość, a taką właśnie umową będzie umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego. Część informacji, które musisz podać konsumentowi, takie jak np. łączna cena za sprzedawany towar czy główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia, na ogół nie nadają się do regulaminu – o nich poinformujesz konsumenta w sklepie, np. w opisie towaru. Znaczną część wymaganych wiadomości najlepiej jednak zawrzeć właśnie w regulaminie Twojego sklepu internetowego. O czym powinieneś więc napisać?

W części pierwszej wspomniałem już o konieczności poinformowania kupującego o danych identyfikacyjnych sprzedawcy, a także jego danych kontaktowych. Wiąże się z tym także obowiązek poinformowania o kosztach porozumiewania się za pomocą środka porozumiewania na odległość, jeżeli są one wyższe niż zwykle stosowane.

Elementem regulaminu, do którego kupujący zaglądają najczęściej, jest informacja o sposobie i terminie zapłaty oraz sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę. Musisz pamiętać, że z punktu widzenia konsumenta spełnienie świadczenia nastąpi dopiero wówczas, gdy otrzyma zamówiony towar – terminem spełnienia świadczenia nie będzie więc termin, w którym nadasz paczkę u kuriera czy na poczcie. Są to informacje istotne z punktu widzenia klientów, a więc warto podejść poważnie do ustalenia tych założeń i rzetelnie ich przestrzegać. Związany z nimi jest jeszcze jeden wymóg, którym jest informacja o dostarczeniu rzeczy bez wad.

Regulamin sklepu internetowego

Jeżeli adres, pod którym klienci mogą składać reklamację różni się od tego, który podałeś w danych kontaktowych, jest to informacja, którą również powinieneś uwzględnić w regulaminie. Należy także określić stosowaną przez Ciebie procedurę reklamacji oraz wskazać pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Bardzo ważnym elementem regulaminu sklepu internetowego są informacje dotyczące prawa konsumenta do odstąpienia od umowy, o wynikających z niego kosztach, a także o związanych ze sprzedawanymi przez Ciebie produktami wyjątkach, w przypadku których konsument traci to prawo. Pamiętaj także o zamieszczeniu w regulaminie wzoru formularza odstąpienia od umowy! Warto zapoznać się z przepisami ustawy szczegółowo opisującymi odstąpienie od umowy – błędne przygotowanie regulaminu i sklepu pod tym kątem może generować duże straty. O odstąpieniu od umowy pisałem więcej tutaj: Część I Wprowadzenie, Część II Kiedy nie przysługuje zwrot?, Część III Zwrot płatności.

Często popełnianym podczas pisania regulaminów błędem jest umieszczanie w nich tzw. klauzul niedozwolonych, czyli takich postanowień, które rażąco naruszałyby interesy klienta. Zgodnie z kodeksem cywilnym, zapisy uznane za takie postanowienia nie są dla konsumenta wiążące, a sprzedawca, który zamieścił taką klauzulę w regulaminie, naraża się na karę pieniężną nakładaną przez Prezesa UOKiK.

Powyżej przedstawiłem tylko niektóre elementy, które powinieneś uwzględnić w regulaminie sprzedaży internetowej kierowanym do konsumentów. Stworzenie regulaminu, który spełniałby wszystkie warunki wynikające z ustawy o prawach konsumenta, nie należy do zadań łatwych, zwłaszcza, że ustawa wymaga, by informacje kierowane do konsumenta napisane były prostym językiem. Pamiętaj, że spoczywają na Tobie także obowiązki nakładane przez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o których pisałem w jednym z poprzednich wpisów. Jeżeli czujesz, że w kwestii regulaminu będziesz potrzebować pomocy, nic się nie martw – w każdej chwili możesz błyskawicznie wykreować regulamin dostosowany do Twojego sklepu, spełniający wszelkie wymogi prawne!

Kliknij tutaj, by wykreować regulamin e-sklepu!

To wszystko na dziś. Pozdrawiam Cię serdecznie,

Dokrates