Jak zgodnie z prawem wykorzystać wizerunek?

Zawartość

Klienci często pytają Legal Geeka o możliwość umieszczenia np. na stronie firmowej zdjęć, na których widnieją ich pracownicy lub osoby biorące udział w organizowanych przez Klientów wydarzeniach. Dzisiaj Legal Geek przedstawi Wam najważniejsze aspekty rozpowszechniania czyjegoś wizerunku.

Wizerunek czyli co?

Na wizerunek składają się cechy konkretnej osoby, które pozwalają na jej rozpoznanie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie (orzeczenie o sygnaturze I ACa 1741/14) wskazał, że na wizerunek mogą się składać takie elementy jak fryzura, charakteryzacja czy szczególna linia profilu.

Tym samym jeśli na podstawie zdjęcia jesteśmy w stanie rozpoznać daną osobę mamy do czynienia z jej wizerunkiem.

Jak zgodnie z prawem wykorzystać czyjś wizerunek?

Kwestie wykorzystania czyjegoś wizerunku reguluje m.in. art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozpowszechnić czyjś wizerunek można:

Po pierwsze: uzyskując na to odrębne zezwolenie.

Co do zasady na wykorzystanie wizerunku potrzebna jest zgoda osoby, której wizerunek będzie wykorzystany.

Po drugie: poprzez zapłatę umówionej kwoty.

W sytuacji, w której osoba, o której wizerunku mówimy otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie – nie ma konieczności uzyskiwania odrębnego zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, chyba że jest w tym zakresie wyraźne zastrzeżenie np. w umowie dana osoba zastrzegła, że nie wyraża zgody na wykorzystanie jej wizerunku lub wymaga aby każdorazowe wykorzystanie jej wizerunku było poprzedzone konsultacją z nią.

Zwróćcie uwagę, że mowa jest tutaj o pozowaniu, które zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN uznaje się za pozowanie w roli modela malarzowi, rzeźbiarzowi itp., przybierając odpowiednią pozę – tym samym dotyczy to ściśle określonych sytuacji.

Jak powinno wyglądać zezwolenie na wykorzystanie wizerunku?

Prawo nie przewiduje szczególnej formy dla udzielenia takiej zgody jednak najlepiej, dla celów dowodowych, uzyskać ją w formie pisemnej czy nawet mailowej – żeby pozostał po niej ślad.

W takiej zgodzie, według Legal Geeka, powinny się znaleźć co najmniej takie elementy:

  • data jej udzielenia (żeby nie było wątpliwości kiedy zgoda została wyrażona),
  • wskazanie kto komu udziela zgody oraz
  • na co, czyli wskazanie jakiego zakresu dotyczy zgoda. Zakres ten może być nieograniczony, ograniczony czasowo lub pod względem miejsc, w których wizerunek może być rozpowszechniany.

Pracownik musi mieć wybór

Pamiętajcie, że wizerunek najczęściej będzie daną osobową, a więc wkraczają tutaj przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Tym samym wykorzystując wizerunek pracownika przetwarzacie jego dane osobowe, a na przetwarzanie danych osobowych powinniście uzyskać zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgodę (chyba że przetwarzacie jego dane osobowe na innej podstawie). Co więcej zgoda ta musi być dobrowolna dlatego jeśli Twój pracownik otrzymuje od Ciebie propozycję nie do odrzucenia skuteczność udzielonej zgody może budzić wątpliwości.

A w kolejnym wpisie…

W kolejnym wpisie Legal Geek opisze dla Was pozostałe sytuacje, w których nie trzeba uzyskać zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku. W artykule przeczytacie m.in. jak prawo podchodzi do wykorzystania wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości.

DORA, AI Act, NIS2, i PSR: Jak nowe regulacje zmienią branże FinTech i IT?

Chcesz wiedzieć, co te zmiany oznaczają dla Ciebie i Twojej firmy? Dołącz do naszego bezpłatnego webinaru.

Tomasz Klecor

Partner zarządzający
w kancelarii Legal Geek