Nowy obowiązek informacyjny dla e-sklepów

Zawartość

Wraz z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia unijnego w sprawie ODR w sporach konsumenckich na e-sprzedawców został nałożony nowy obowiązek informacyjny. Zgodnie z tym rozporządzeniem przedsiębiorcy, którzy zawierają umowy sprzedaży przez Internet, mający siedzibę w Unii Europejskiej są zobowiązani do:

podania, w łatwo dostępny dla konsumenta sposób, na swojej stronie internetowej odnośnika do platformy ODR.

Czym jest platforma ODR i czy już działa?

Ta unijna platforma, której skrót pochodzi od nazwy Online Dispute Resolution, ma służyć internetowemu, pozasądowemu rozstrzyganiu sporów pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Mimo tego, że rozporządzenie należy już stosować platforma jeszcze nie działa. Zgodnie z informacją podaną na jej stronie internetowej tj.:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

platforma ruszy 15 lutego 2016 roku. Niemniej jednak informację o platformie dobrze w e-sklepie umieścić już teraz.

Gdzie umieścić informację o platformie?

Nowy obowiązek informacyjny można spełnić np. poprzez umieszczenie właściwej informacji w regulaminie sklepu internetowego.