Po co Ci umowa o poufności, czyli o co chodzi z NDA

Zawartość

Cześć, to ja Dokrates

Dziś z trochę innej beczki – tym razem porozmawiamy o NDA (nie mylić z NBA!), czyli umowie poufności.

Cóż to jest NDA?

Umowa poufności, z angielskiego non-disclosure agreement, nazywana w skrócie NDA, to porozumienie podpisywane pomiędzy stronami, w którym zobowiązują się one do przekazywania sobie poufnych danych oraz nie rozpowszechniania ich dalej. Można więc powiedzieć, że jest to umowa o zaufaniu – z jednej strony opiera się ona na szczerości w przekazywaniu informacji, a z drugiej na dyskrecji ich użytkowania.

Kiedy przydaje się umowa poufności?

Umowa poufności zwykle zawierana jest pomiędzy stronami, które zamierzają ściśle współpracować nad jakimś projektem i chcą zabezpieczyć swoje interesy w zakresie przekazywanych informacji. W takiej umowie, jeszcze przed rozpoczęciem wspólnej pracy, wskazują jakimi informacjami zamierzają się wymieniać w czasie trwania kooperacji oraz zaznaczają, które z nich są poufne (do takich informacji wlicza się pomysły i idee biznesowe czy Twoje know-how). Oprócz tego w umowie wskazuje się kary za złamanie zobowiązania o dochowaniu poufności. Dzięki temu przedsiębiorstwa zabezpieczają się przed wyciekiem wrażliwych dla nich danych oraz powstaniem ewentualnych konfliktów pomiędzy stronami takiej umowy.

Co konkretnie powinno znaleźć się w umowie o poufności?

Choć umowa o poufności może się różnić w zależności od projektów dla których jest zawierana oraz podmiotów, które ją podpisują, są zapisy, które powinny znaleźć się w każdej NDA-ce. Są to:

  • Strony, których dotyczy i które składają na umowie swoje podpisy,
  • Cel w jakim przekazywane są informacje,
  • Definicja informacji poufnych, a więc wskazanie zakresu danych, które będą objęte umową (bardzo często, w celu uproszczenia zapisów uznaje się, że wszystkie informacje, które wymieniają między sobą strony są poufne),
  • Sposób w jaki strony będą oznaczać informacje poufne,
  • Kary umowne za naruszenie poufności,
  • Czas w jakim strony zobowiązują się do zachowania poufności (może być określony bądź nieokreślony),
  • Co będzie się dziać po zakończeniu obowiązywania umowy – może to być na przykład zobowiązanie do zniszczenia przechowywanych informacji.

Polityka prywatności RODO i cookies

Jak napisać NDA?

Po dotychczasowej lekturze być może wydaje ci się, że NDA to skomplikowana umowa, która wymaga wielu szczegółowych zapisów i pomocy prawnika w jej przygotowaniu. Nic bardziej mylnego – umowa o poufności to stosunkowo prosty dokument. Taką NDA-ke możesz wykreować u mnie! Tak jak wszystkie dokumenty u Dokratesa, została ona przygotowana przez prawników i możesz ją dostosować do swoich potrzeb, bez konieczności modyfikowania wzorów powszechnie dostępnych w internecie. Jest dostępna w dwóch wersjach – tylko polskiej oraz polskiej i angielskiej. W zależności od tego czy zawierasz umowę z polskim czy z zagranicznym podmiotem, wystarczy Ci 5 minut i dostęp do sieci, aby cieszyć się dedykowaną, dobrze napisaną umową o poufności.

Podsumowanie

NDA to umowa właściwie niezbędna przy zawieraniu współpracy nad jakimkolwiek projektem. Nie należy o niej zapominać i warto zadbać, aby zawierała wszystkie najważniejsze zapisy, które wskazałem wcześniej – w ten sposób uchronisz się przed wyciekiem poufnych informacji udostępnianych w ramach współpracy. Umowa o poufności zwiększy bezpieczeństwo Twoich danych oraz zapewni ci spokojny sen.

Mam nadzieję, że pomogłem,

Twój Dokrates

DORA, AI Act, NIS2, i PSR: Jak nowe regulacje zmienią branże FinTech i IT?

Chcesz wiedzieć, co te zmiany oznaczają dla Ciebie i Twojej firmy? Dołącz do naszego bezpłatnego webinaru.

Tomasz Klecor

Partner zarządzający
w kancelarii Legal Geek