Czy spółka z o.o. to dobry wybór dla startupu?

Zawartość

Choć często mówi się o jej wadach, takich jak pełna księgowość czy podwójne opodatkowanie, to zalety spółki z o.o. jako formy prowadzenia startupu są bardzo duże. Przede wszystkim pozwala ona na bardzo swobodne zarządzanie strukturą kapitałową, a także w miarę łatwe rozporządzanie udziałami. Do tego na starcie z pewnością dużą zaletą jest możliwość uniknięcia płacenia składek ZUS. Zakładając startup musicie myśleć przyszłościowo – za rok, dwa, będziecie wpuszczać do spółki kolejnych wspólników lub poszukiwać inwestora (wtedy przyda się Wam dobra umowa inwestycyjna). Dlatego też naszym zdaniem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najlepszy wybór dla startupu. Oczywiście obok umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością warto zadbać również o dostosowaną do Waszych potrzeb founders agreement.

Nasza ocena przydatności spółki z o.o. dla startupu:

Zalety spółki z o.o.:

+ spółka kapitałowa

Nie tylko ma własny majątek i sama w sobie jest stroną praw i obowiązków, ale przede wszystkim – funkcjonują w niej udziały, którymi możecie łatwo rozporządzać.

+ elastyczne kształtowanie struktury kapitałowej

Udziały w spółce z o.o. mogą być nabywane powyżej ich wartości nominalnej, a faktyczna kwota za jaką obejmowany jest udział może być inna dla każdego ze wspólników.

+ ograniczona odpowiedzialność wspólników

Wspólnicy odpowiadają za jej długi tylko w ograniczonym zakresie (do wysokości środków, za które objęli udziały).

+ niski kapitał zakładowy

Kapitał potrzebny do założenia spółki z o.o. to tylko 5 000 zł. Udziały można objąć za tzw. aport, czyli np. prawa do oprogramowania czy sprzęt komputerowy.

+ łatwa konwersja na spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną jest stosunkowo prostą czynnością. Jeśli więc zajdzie taka potrzeba – możliwa jest zmiana formy prawnej na spółkę akcyjną.

+ brak obowiązkowego ZUS
Zarówno wspólnicy spółki z o.o., jak i odpowiednio powołani członkowie zarządu – nie podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Jest to duży plus, a oszczędności w tym obszarze rekompensują konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

Wady spółki z o.o.:

– koszty założenia

Jeśli spółka ma być „szyta na miarę” lub jeśli udziały obejmowane są za aport (np. prawa do oprogramowania) – koszty założenia spółki, nawet przy minimalnym kapitale zakładowym, to ok. 1 000 – 3 000 zł. Niebawem wyjaśnimy Ci też dlaczego nie warto zakładać spółki z o.o. w systemie on-line (S24).

– pełna księgowość

Pomijając skomplikowanie (zakładamy, że zlecacie to profesjonalnej księgowej) to koszt prowadzenia pełnej księgowości jest wyższy niż księgowości uproszczonej.

– podwójne opodatkowanie zysku
Ponieważ dywidenda nie stanowi kosztu podatkowego, w praktyce zyski wypłacane wspólnikom przez spółkę są podwójnie opodatkowane.

Na naszym blogu przeczytacie znajdziecie też porównanie spółek jako form prowadzenia startupu.