Gwarancja to takie koło z kaczuchą, a rękojmia?

Zawartość

Drodzy Czytelnicy, dzisiaj Legal Geek chciałby Wam pokazać czym się różni rękojmia i gwarancja, a także dlaczego tych pojęć nie należy używać zamiennie.

Wspólny mianownik

Zarówno rękojmia jak i gwarancja jest sposobem reklamowania wadliwego towaru i są uregulowane przez Kodeks Cywilny, ale każdy z tych sposobów rządzi się swoimi prawami.

Rękojmia

Zacznijmy od rękojmi, którą reguluje kodeks cywilny zaczynając od artykułu 556, ponieważ jest ona zapewniona przez prawo – i w przypadku konsumenta sprzedawca nie może jej ograniczyć ani wyłączyć. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana wówczas rękojmia może zostać ograniczona – jednakże do nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

W przypadku gdy kupującym nie jest konsument strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi ograniczyć lub wyłączyć.

Co do zasady z tytuły rękojmi kupujący może reklamować wadliwą rzecz jeśli:
stwierdzi wadę przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy (przy zakupach w sklepie internetowym będzie to dzień dostarczenia towaru).
Tylko pamiętajcie, że żądanie reklamacyjne można zgłosić:
do roku od momentu stwierdzenia wady, ale w przypadku konsumenta termin ten nie może się zakończyć przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy – czyli tak naprawdę może się okazać, że konsument będzie miał nawet prawie 2 lata na zgłoszenie reklamacji jeśli wadę stwierdzi niedługo po otrzymaniu towaru. Może też mieć miejsce sytuacja kiedy kupujący zgłosi reklamację prawie trzy lata od zakupu towaru ponieważ wada zostanie stwierdzona np. w ostatnich dniach dwuletniego terminu, o którym mowa była powyżej i wtedy ma on jeszcze rok na zgłoszenie tej wady.

Podsumowując,

Konsumencie, jeśli w ciągu 2 lat od zakupu towaru stwierdzisz jego wadę możesz skorzystać z rękojmi, pod warunkiem, że zgłosisz ją do roku od stwierdzenia wady, chyba, że termin ten wypadłby przed upływem dwóch lat od otrzymania towaru wówczas masz czas do dwóch lat od doręczenia Tobie towaru.

Przedsiębiorco, jeśli sprzedajesz towary konsumentom całkowicie możesz odetchnąć po upływie trzech lat od doręczenia mu towaru, a jeśli sam jesteś kupującym zwróć uwagę na to czy Twoje prawa z tytułu rękojmi zostały ograniczone lub wyłączone.

Reklamację z tytuły rękojmi należy zgłaszać do sprzedawcy.

Jeśli interesuje Cię to czego można żądać korzystając z rękojmi zobacz na naszą infografikę.

Gwarancja

Gwarancja nie przysługuje kupującemu z tzw. mocy prawa – jest ona zależna od woli gwaranta, którym najczęściej będzie producent. To przede wszystkim gwarant, a nie przepisy, określa swoje obowiązki i uprawnienia kupującego.

Jeśli gwarant nie określił innego termin – termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia wydania rzeczy.

Reklamację z tytuły gwarancji należy zgłaszać do gwaranta tj. podmiotu, który udzielił gwarancji.

Więcej o gwarancji znajdziecie w art. 577 oraz kolejnych Kodeksu cywilnego.

A na koniec wyjaśnienie bardziej obrazowe 🙂