Co ma wspólnego wynajęcie mieszkania z udzieleniem licencji?

Udzielenie licencji i przeniesienie autorskich praw majątkowych

Zawartość

W dzisiejszym wpisie pokażę Wam, że warto czytać umowy i zastanowić się nad tym co się podpisuje, a także że jedno zdanie może diametralnie zmienić Waszą sytuację.

Przyjmijmy, że macie napisać program komputerowy, dogadaliście się ze Zleceniodawcą co do ceny i pozostaje Wam już „tylko” podpisać umowę, w której znajduje się taki oto fragment:

„Wykonawca przenosi na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do Utworu”

Co on oznacza?

Musicie mieć świadomość, ze po podpisaniu takiej umowy m.in.:

– napisanym przez Was programem będzie rozporządzał zleceniodawca

– to zleceniodawca będzie czerpał korzyści z korzystania z programu przez innych

– pozbawicie siebie możliwości korzystania z programu bez dogadania się ze zleceniodawcą

– nie będziecie mogli sprzedać tego programu ponownie

– zleceniodawca będzie mógł przenosić autorskie prawa majątkowe do napisanego przez Was programu na inne osoby (chyba, że zastrzeżecie w umowie, że prawa takiego nie otrzymuje wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, ale musi to wynikać z umowy!)

Przeniesienie autorskich praw majątkowych – na co zwrócić uwagę?

 1. Określcie pola eksploatacji, które obejmuje umowa o przeniesienie praw.
 2. Tylko pisemna umowa o przeniesienie praw jest ważna.

Jak nie przeniesienie praw autorskich to co?

Jeśli nie chcecie przenosić autorskich praw majątkowych na Zleceniodawcę możecie udzielić mu licencji, która uprawnia licencjobiorcę do korzystania z utworu, ale nie pozbawia Was praw majątkowych do programu.

Licencja – na co zwrócić uwagę?

Jeśli nie uregulujecie tego w umowie inaczej:

 1. Licencja będzie uprawniała do korzystania z programu przez okres pięciu lat (po upływie tego okresu prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygaśnie).
 2. Licencja będzie obowiązywać na terytorium państwa, w którym licencjobiorca, a więc Wasz zleceniodawca, ma siedzibę.
 3. Licencja będzie licencją niewyłączną (taka licencja pozwala Wam na udzielanie upoważnienia do korzystania z programu, nawet na tym samym polu eksploatacji, także innym osobom).
 4. Licencjobiorca nie będzie mógł upoważniać innych osób do korzystania z utworu.
 5. Uprawniony z licencji wyłącznej będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych w zakresie objętym umową licencyjną.
 6. W przypadku licencji udzielonej na czas nieoznaczony przysługuje Wam prawo do wypowiedzenia jej na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

Ponadto:

 1. Określcie pola eksploatacji, dla których udzielacie licencji.
 2. Jeśli udzielacie licencji wyłącznej musicie udzielić jej na piśmie, inaczej będzie nieważna!
 3. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż 5 lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieokreślony.

A co jeśli w umowie nie ma nic o przeniesieniu praw?

Jeśli w umowie nie ma wyraźnego postanowienia o przeniesieniu praw przyjmuje się, że udzieliliście licencji

Licencja jak wynajem mieszkania, a przeniesienie praw autorskich?

Na koniec takie porównanie, które przychodzi mi do głowy. Kiedy udzielamy licencji to tak jak byśmy wynajęli komuś mieszkanie, najemca korzysta z mieszkania, ale to właściciel ma prawo do rozporządzania mieszkaniem, umowy najmu mogą być zawierane na różne okresy z prawem do podnajmowania lub bez takiego prawa co można porównać do udzielania sublicencji.

Natomiast przeniesienie majątkowych praw autorskich jest bliższe sprzedaży mieszkania, po sprzedaży w księdze wieczystej figurujemy jako były właściciel mieszkania (twórca pozostaje autorem dzieła – to jego osobiste prawo autorskie), ale prawo do rozporządzania nim przysługuje już nowemu właścicielowi i to on będzie czerpał ewentualne korzyści z mieszkania. Sprzedaż jest jednorazowym aktem, a wynajęcie może się powtórzyć.

Wpis zawiera najistotniejsze, w mojej ocenie, kwestie związane z poruszanym tematem, pozostałe problemy to materiały na kolejne wpisy, ale mam nadzieję, że pomógł Wam zrozumieć czym się różni przeniesienie praw autorskich od udzielenia licencji i będziecie wiedzieć na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy.

Pamiętajcie, że podpisując umowę ze zleceniodawcą warto negocjować i nie podpisujcie umów zanim ich nie przeczytacie. Tak jak namawia się do przeczytania ulotki bądź skonsultowania się z lekarzem lub farmaceutą przed zażyciem leku ja namawiam do przeczytania umowy oraz skonsultowania się z prawnikiem 🙂

DORA, AI Act, NIS2, i PSR: Jak nowe regulacje zmienią branże FinTech i IT?

Chcesz wiedzieć, co te zmiany oznaczają dla Ciebie i Twojej firmy? Dołącz do naszego bezpłatnego webinaru.

Tomasz Klecor

Partner zarządzający
w kancelarii Legal Geek