Czas na odstąpienie od umowy – kiedy 14 dni? A kiedy nawet 12 miesięcy?!

Zawartość

Już niebawem zmienią się przepisy regulujące odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Dlatego też dziś przedstawiam Wam krótkie omówienie chyba najistotniejszego terminu związanego z tym tematem. Ile wynosi termin na odstąpienie od umowy?


14 dni

Przedsiębiorco, co do zasady (tak, prawnicy często używają tego zwrotu) konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Termin ten liczy się od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta (chodzi tutaj np. o moment, w którym towar trafia w ręce konsumenta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej, ale nie chodzi tutaj o przewoźnika!).

12 miesięcy

Jeśli nie poinformujesz konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy konsument ma prawo odstąpić od niej aż przez 12 miesięcy licząc od upływu wyżej opisanego 14sto dniowego terminu.

Czy da się zatrzymać czas?

W tym przypadku w pewnym sensie tak. Jeśli zorientujesz się w trakcie trwania tych 12 miesięcy, że Twój klient nie został poinformowany o przysługującym mu prawie możesz skrócić ten 12sto miesięczny termin informując konsumenta o tym prawie. W takiej sytuacji konsument będzie miał od momentu otrzymania informacji o swoim prawie jeszcze 14 dni na odstąpienie umowy.

Jak liczyć terminy?

W praktyce termin zaczynacie liczyć od kolejnego dnia po zdarzeniu (czyli otrzymaniu przez konsumenta towaru lub uzyskania informacji o prawie odstąpienia od umowy jeśli ma miejsce druga sytuacja tj. nie poinformowałeś konsumenta o jego prawie we właściwym momencie).

[Przykład]

Lucjan Ekomers otrzymał przesyłkę 2 stycznia 2015 roku, termin na odstąpienie od umowy liczycie od 3 stycznia, tym samym Lucjan może odstąpić (liczy się moment wysłania oświadczenia o odstąpieniu) od umowy najpóźniej 16 stycznia 2015 roku.

Pamiętaj!
Brak informacji o prawie odstąpienia od umowy to brak odpowiedzialności konsumenta za zmniejszenie wartości rzeczy spowodowane korzystaniem!

DORA, AI Act, NIS2, i PSR: Jak nowe regulacje zmienią branże FinTech i IT?

Chcesz wiedzieć, co te zmiany oznaczają dla Ciebie i Twojej firmy? Dołącz do naszego bezpłatnego webinaru.

Tomasz Klecor

Partner zarządzający
w kancelarii Legal Geek