Czy e-mail jest trwałym nośnikiem?

Zawartość

Jeśli jesteś stałym czytelnikiem Legal Geeka wiesz już o tym, że co do zasady, wysłanie wiadomości drogą mailową nie oznacza wysłania tej wiadomości na piśmie. Dzisiaj Legal Geek zmierzy się z tematem trwałego nośnika, który często wraca i sprawia przedsiębiorcom problemy.

Trwały nośnik jest popularnym zagadnieniem przede wszystkim ze względu na ustawę o prawach konsumenta. Przykładowo, zgodnie z art. 21 ust. 1 zd. pierwsze tej ustawy:

„Przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.”

Trwały nośnik to nie tylko papier

Często spotykam się z przekonaniem u przedsiębiorców, że jak coś ma być na trwałym nośniku to musi być na papierze. Oczywiście papier jak najbardziej jest trwałym nośnikiem, ale nie tylko.

O tym, że nie tylko papier jest trwałym nośnikiem świadczy m.in. fragment art. 20 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta:

„[…] papierze lub innym trwałym nośniku […].

Co jeszcze jest trwałym nośnikiem?

Ustawodawca trwały nośnik definiuje jako:

Materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy:

przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego,

– w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą,

i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

W ustawie o prawach konsumenta Ustawodawca jako przykład trwałego nośnika wskazuje:

pocztę elektroniczną (przez utrwalenie na serwerze odbiorcy)

Dodatkowo według UOKiK trwałym nośnikiem jest:

płyta CD/DVD

karta pamięci

dysk twardy

Według UOKiK trwałym nośnikiem nie jest:

strona internetowa

Według mnie to czy strona internetowa zawsze nie będzie trwałym nośnikiem jest dyskusyjne. Przychodzą mi tutaj do głowy informacje przekazane konsumentowi w ramach „konta użytkownika” w sklepie internetowym, na którym są przechowywane, w niezmienionej postaci, informacje kierowane osobiście do Użytkownika, który ma do nich dostęp przez odpowiedni okres czasu (np. ze względu na uprawnienia z tytułu rękojmi).

Jednakże mając na uwadze stanowisko UOKIK w mojej ocenie najlepiej przekazywać informacje, których przekazanie powinno mieć miejsce na trwałym nośniku drogą mailową lub na papierze.Chyba, że ktoś zdecyduje się na przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy na  twardym dysku, co też jest dopuszczalne 😉