Kiedy umowa zostaje zawarta na odległość?

Zawartość

Niniejszy wpis został przygotowany w oparciu o nową ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 roku.

Jako, że cykl dotyczy umów zawieranych na odległość tak dla pewności, żeby każdy z czytelników wiedział o czym mowa krótko zdefiniuję kiedy mamy do czynienia z umową tego rodzaju. Odpowiedź znajduje się w art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym umową zawartą na odległość jest umowa zawarta z konsumentem:

  • w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość
  • bez jednoczesnej fizycznej obecności stron
  • z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Przykładami takich umów będą: zarówno umowy zawarte drogą elektroniczną (np. poprzez zarejestrowanie się w serwisie internetowym czy zakupienie towaru w sklepie internetowym) jak i umowy zawierane tzw. drogą tradycyjną (np. poprzez wysłanie odpowiedniego formularza rejestracyjnego pocztą).