Newslawtter #2 – sierpień 2019

Sierpień upłynął nam pod znakiem prawnych ciekawostek. Duża część z nich dotyczyła niestety kar finansowych lub nowych przepisów i orzeczeń, na gruncie których kary takie można otrzymać. Dotyczyły one bardzo różnych obszarów, od naruszenia przepisów konsumenckich przez UPC Polska, po wyrok TSUE dotyczący przekazywania danych osobowych w związku z umieszczaniem na stronach internetowych wtyczek społecznościowych. Pojawiły się także pierwsze kary w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy AML – co ciekawe, wielu przedsiębiorców nawet nie zdaje sobie sprawy, że regulacje te dotyczą również ich. W tym wydaniu NewsLawttera pozwoliliśmy sobie również wspomnieć o wrześniowych wydarzeniach, na których będziecie mogli nas spotkać: Sky-Shop Day #4 i targi IT Future Expo.

Newslawtter #1 – lipiec 2019

Wakacje to w wielu branżach sezon ogórkowy, jednak w prawie zawsze coś się dzieje! Lipiec obfitował w wiele ciekawych zdarzeń: opublikowany został raport podsumowujący pierwszy rok działania Małych Instytucji Płatniczych, GIIF zamieścił Krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a grecki urząd ochrony danych nałożył karę finansową na PwC za nieprawidłowe informowanie pracowników. O tym i innych ciekawych wydarzeniach przeczytasz w naszym newslawtterze!

Umowa utrzymaniowa IT – najważniejsze klauzule

Umowa utrzymaniowa to nieco inny rodzaj umowy IT. Jej przedmiotem nie jest przygotowanie oprogramowania, lecz zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania. Może mieć różny zakres, ale w praktyce najczęściej obejmuje

Umowa wdrożeniowa IT – co powinna zawierać?

Umowa wdrożeniowa to szczególny rodzaj umowy: może dotyczyć różnych przedsięwzięć, najczęściej jednak występuje w przypadku współpracy polegającej na przygotowaniu oprogramowania wraz z uruchomieniem wersji produkcyjnej. Zakres umowy jest zależny

Ogólne klauzule umów IT

Projekt IT, jak niemal każdy rodzaj współpracy, wymaga dokładnego uregulowania warunków i założeń w formie umowy. Nie da się jednak określić spójnej, uniwersalnej listy klauzul, które powinny znaleźć

Licencja dla giełdy kryptowalut

Choć same kryptowaluty ciągle jeszcze pozostają poza zakresem konkretnych regulacji, to obrót nimi mimo to zahacza o szereg przepisów, nie tylko z zakresu AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), ale również